Akceptuję Polityka cookies

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu www.hultaj.co (sklepu internetowego) zwanego dalej Serwisem:
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Zgraja Sp. z o.o. poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych w Serwisie jest: Zgraja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drawskim Młynie, ul. Dworcowa 1 B, 64-730, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000792843, NIP: 7632142028, REGON: 383749244, zwana dalej „Administratorem”.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celu złożenia zamówienia i realizacji,
poprzez gromadzenie plików “cookies” .
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu.
Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Serwisu danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane są przez okres korzystania przez Użytkownika z usług serwisu. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres niezbędny dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług, wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze. Po tym czasie zostaną usunięte i trwale zniszczone.
8. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach :
a. zapewnianie obsługi transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
b. umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu
d. dostosowywanie kategorii ofert Serwisu
e. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe;
f. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
g. przeprowadzanie badań i analiz serwisu
h. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną;
i. obsługa reklamacji
j. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
k. prowadzenie marketingu bezpośredniego;
l. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika
m. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
n. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
o. statystycznych;
p. archiwizacyjnych
9. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Serwisu danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Dane osobowe przechowywane są przez okres korzystania przez Użytkownika z usług serwisu. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres niezbędny dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług, wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze. Po tym czasie zostaną usunięte i trwale zniszczone.
12. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo: dostępu do ich treści, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika(cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
14. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.